Aktuellt

Tycker om att befinna mig någonstans där jag inte riktigt vet vad jag gör....utan följer känslan och lusten till att utforska och vara i ett skede där fantasin får finnas.


Arbetar med alla material som jag behöver ha för stunden......men har nog fastnat i träet som ger det motstånd jag tycker om.


De sista åren har jag intresserat mig för att komma på olika sätt för rörelse i mina skulpturer....ofta mekaniskt.


I den här utställningen bjöd jag in Eva Ahlberg - som är skådespelare - att möta min skulptur Disconnected - en rörlig trä- och järnskulptur som jag hade med på första utställning Fuck off or fit in....i Lidköpings konsthall i vintras.


Detta samarbete, med mobilkameran som verktyg, ledde fram till dessa frågeställningar:


tyst anklagelse tystnaden som är förödande för kommunikationer vara ensam med

sina förväntade svar inom sig att ge upp sluta försöka fastna vara beredd att lyssna........

                                                                                                        Anette Sjölander

Eva Ahlberg


                  DISCONNECTED


     Tankarna har varit i det djupa mänskliga

     där skammen finns.... den som gör oss till

människor.... allt vi gör och tänker ger en energi

åt något håll.... en slags växelverkan mellan det

inre och det yttre... Våra handlingar... men även

   "ickehandlingar" påverkar oss mer än vi tror.


                  Anette Sjölander

Avslutade och pågående projekt.......

PLENUS - en mötesplats för sammankomster ....med sig själv....eller med småfolket ?


Anette Sjölander

 Årets kulturstipendium i Lidköping 2016


Motivering:

"Anette Sjölander, upprätthåller RUM44 i Mellby för konstnärliga experiment och laborationer. Hit kommer både nationella och internationella konstnärer, utställare och konstintresserade. Ett eget rum "A room of one´s own" (Virginia Wolf) möjliggör skapande. Genom att tillhandahålla ett fysiskt rum där kunskapsinhämtning, utställningar konstlaborationer och möten mellan människor sker; erbjuder och möjliggör Anette Sjölander på sitt djupt humanistiska och tillåtande sätt, konst att existera även på landsbygden."

Traktortryck   experiment nr.1      6/7-2016


På RUM44 i Mellby med Björn Therkelson, Per Sjölander och Anette Sjölander

i samarbetemed NBV-väst.

Första försöket att trycka med traktor (även med skopan som ej syns i denna film). Anette Sjölander skar bilden på en plywoodskiva som sedan färgades in med vattenlöslig tryckfärg. Tryckpressen tillverkad av Björn Therkelson och traktorförare Per Sjölander.

I samarbete med NBV-väst. Sommaren 2016.