Aktuellt

 

DISCONNECTED

 

Tankarna har varit i det djupa mänskliga

där skammen finns.... den som gör oss till

människor.... allt vi gör och tänker ger en energi

åt något håll.... en slags växelverkan mellan det

inre och det yttre... Våra handlingar... men även

"ickehandlingar" påverkar oss mer än vi tror.

 

Anette Sjölander

Avslutade och pågående projekt.......

PLENUS - en mötesplats för sammankomster ....med sig själv....eller med småfolket ?

 

Anette Sjölander

Årets kulturstipendium i Lidköping 2016

 

Motivering:

"Anette Sjölander, upprätthåller RUM44 i Mellby för konstnärliga experiment och laborationer. Hit kommer både nationella och internationella konstnärer, utställare och konstintresserade. Ett eget rum "A room of one´s own" (Virginia Wolf) möjliggör skapande. Genom att tillhandahålla ett fysiskt rum där kunskapsinhämtning, utställningar konstlaborationer och möten mellan människor sker; erbjuder och möjliggör Anette Sjölander på sitt djupt humanistiska och tillåtande sätt, konst att existera även på landsbygden."

Traktortryck experiment nr.1 6/7-2016

 

På RUM44 i Mellby med Björn Therkelson, Per Sjölander och Anette Sjölander

i samarbetemed NBV-väst.

Första försöket att trycka med traktor (även med skopan som ej syns i denna film). Anette Sjölander skar bilden på en plywoodskiva som sedan färgades in med vattenlöslig tryckfärg. Tryckpressen tillverkad av Björn Therkelson och traktorförare Per Sjölander.

I samarbete med NBV-väst. Sommaren 2016.

Copyright @ All Rights Reserved